EnglishFrançaisРусский

Գնումների հայտարարություններ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից գնումների գործընթացն իրականացվում է «Գնումների մասին ՀՀ օրենքի»,   ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշման և այլ իրավական ակտերի համաձայն: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից:

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար կայքեջի ստեղծման ծառայության ձեռքբերման նպատակով ԱԳՆ-ԿԷԾՁԲ-17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր: